round-logo

nog even geduld...

We werken aan de toekomst
mockup
werken aan een

lora netwerk

Na het enorme succes van The Things Network in Amsterdam en hun Kickstarter campagne volgden diverse wereldsteden met eigen communities. Kaag & Braassem mag natuurlijk niet achterop raken. De hoogste tijd dus om ook hier zo snel mogelijk een dekkend LoRa-netwerk uit te rollen en er mee aan de slag te gaan.

Laatste nieuws is hier te vinden.

signature

Wat is LoRa?

Met LoRa maak je een Long Range Wide Area Network. Naast een kilometers groot bereik, kost communiceren binnen een LoRa-netwerk nauwelijks energie. Ook afgelegen plekken waar geen stroom is, komen hierdoor in aanmerking voor een internet aansluiting. Dit wordt ook wel Internet of Things genoemd. 

Wat heb je er aan?

LoRa is heel geschikt om meetwaarden van sensoren 'in het veld' door te geven. Gegevens over waterkwaliteit, hoe nat een dijk is, waar zich een kievitsnest bevindt, hoeveel water er in een roeiboot staat of waar je kat uithangt. Dit soort metingen maken onze omgeving duurzamer, veiliger, handiger en interactiever. Terugpraten kan LoRa ook. Handig om iets op afstand aan te zetten bijvoorbeeld. 

Het grote plaatje

Hoe meer toepassingen we met zijn allen bedenken, des te meer gegevens we over onze omgeving verzamelen. Big Data noemen we dat. Het naast elkaar leggen en vergelijken hiervan leidt tot nieuwe inzichten. Deze kunnen waardevol zijn voor het beleid van de gemeente en waterschappen.    

Enkele voorbeelden

Watersport

Een digitaal verbonden Kaag en Braassem kan de waterrecreatie in onze gemeente een flinke boost geven. Het verzamelen en ontsluiten van informatie over waterpeil, bruggen, beschikbare ligplaatsen of zelfs horeca-aanbiedingen maakt Kaag&Braassem tot een nog aantrekkelijker recreatiegebied en draagt bij aan de economische bedrijvigheid.  

Duurzaamheid

Hoe schoon is ons oppervlaktewater? Hoe schoon is onze lucht? En gaat het nog wel goed met onze dijken? Met LoRa hoeft er niemand op uit om op die vragen antwoord te geven, maar is dat realtime inzichtelijk. Een logisch vervolgstap is natuurlijk het traceren waar een eventuele vervuilingsbron zich bevindt.Daarnaast is het belangrijk om op basis van trending voorspellende uitspraken over lucht- water en dijk kwaliteit te kunnen doen. En waarom zouden we eigenlijk niet een paar palingen met gps uitrusten zodat we meer zicht krijgen op de visstand?   

land- en tuinbouw

Omdat landbouwgrond niet met stopcontact komt, wordt in het kader van precisielandbouw vaak over drones gesproken. Wie deze echter commercieel wil inzetten moet echter wel over een vliegbrevet beschikken. LoRa biedt hier een prima alternatief.Sensoren kunnen realtime inzicht in de bodemgesteldheid geven, maar ook een kievitsnest aan kunnen markeren zodat deze bij het maaien worden ontzien. En waarom zouden we de oormerken van de veestapel niet met GPS uitrusten? Niet zozeer om diefstal of ontsnapping te voorkomen, maar wel om ook in de wei afwijkend gedrag te kunnen detecteren.  

Doe mee

Heb je een idee? Vind je de techniek leuk? Ben je om een andere reden geïnteresseerd? Laten we koffie drinken en help ons een open, gratis en dekkend netwerk te bouwen!

Plaats een gateway

We zijn nog bezig met testen van de diverse gateways om hiermee te bepalen hoeveel punten er nodig zijn en op welke plaatsen. Maar bent u bereid op een hoge plaats een gateway te plaatsen, dan horen wij dat graag!

idee

Wij gaan, hopelijk met meer enthousiastelingen, willen de weg aanleggen voor gratis gebruik. Maar we horen graag ideeën voor 'winkels' aan deze straat, en helpen ook graag deze te openen.

doneer

De investeringskosten zijn relatief laag. Daarnaast willen we een open netwerk dat gratis te gebruiken is. Dus eventuele donaties t.b.v. aan te schaffen hardware is zeer welkom. Daarnaast kunnen donaties ook in andere vorm plaatsvinden zoals ruimtes om bijeenkomsten te houden.

codeer

De techniek voor IoT-oplossingen gebaseerd op het LoraWAN protocol is nog niet zo eenvoudig als een wifi-netwerk opzetten. Werken met code van Github, compileren en documentatie lezen is onontkoombaar......maar wel leuk (als je er van houdt). We willen periodiek gaan 'hacken', waar je ook als beginner veel kunt leren.

Initiatiefnemers